Postari cu probleme soft medici de familie

Programe software medici de familie – V

Programul software cu numarul cinci – SIUI.

SIUI

SIUI asigură o transparenţă totală a cheltuielilor realizate în sistemul de sănătate din România, permiţând un progres rapid în direcţia sincronizării cu standardele europene şi globale în domeniu.

• Pentru prima dată în România există Registre şi Baze de Date Naţionale, care conţin toate datele şi informaţiile necesare unei evidenţe riguroase la nivelul întregului sistem, permiţând identificarea unică a fiecărui asigurat.

• Managementul, monitorizarea şi suportul necesare unei gestionări eficiente a SIUI sunt asigurate prin implementarea unui centru de apel de tip Help Desk.

• Managementul de la nivelul CNAS şi CJAS are posibilitatea de a realiza analize complexe asupra datelor din sistem.

• Implementarea proiectului permite detectarea disfuncţionalităţilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate (eliminarea dublurilor de asiguraţi, a neconcordanţelor privind asiguraţii, a dublurilor de servicii medicale prestate, blocarea tentativelor de fraudare prin accesul controlat la SIUI, identificarea şi eliminarea tentativelor de fraudă prin verificarea datelor, detectarea şi eliminarea raportării unei reţete de către mai multe farmacii).

• Disponibilitatea SIUI permite eficientizarea sistemului de asigurări de sănătate prin uniformizarea aplicării normelor la nivel naţional, preluarea raportărilor de la furnizori şi preluarea raportărilor de la CJAS la CNAS.

• Implementarea SIUI conduce la o eficienţă mult sporită a utilizării bugetului.

• Utilizarea SIUI conduce la realizarea de economii deloc de neglijat la bugetul de asigurări sociale de sănătate.

Principalii beneficiari ai implementării sistemului sunt cetăţenii care câştigă astfel servicii medicale mai eficiente şi de o calitate îmbunătăţită.

Soluţii informatice pentru servicii medicale mai bune

Soluţiile noastre de eHealth au în vedere funcţionarea eficientă a sistemului românesc al asigurărilor de sănătate, perfecţionarea serviciilor medicale şi farmaceutice, adoptarea standardelor europene pentru tratamentul pacienţilor, precum şi dezvoltarea programelor naţionale în domeniul sănătăţii.

Cel mai mare proiect dezvoltat de SIVECO Romania în domeniul eHealth este Sistemul Informatizat Unic Integrat, demarat în anul 2004, cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) împreună cu HP România.

Sistemul Informatizat Unic Intregrat are ca obiectiv gestionarea informatizată a datelor economice şi medicale necesare funcţionării eficiente a sistemului românesc al asigurărilor de sănătate.

Sistemul este construit într-o structură ierarhică, având în vârful piramidei Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe nivelul intermediar se află Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate şi la baza piramidei, din punctul de vedere al sistemului informatic, se află furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice.

Principalele funcţionalităţi ale sistemului sunt următoarele:

Citeste mai mult

Programe software medici de familie – IV

Programul software cu numarul patru – DOCS MF.

DOCS MF

Aplicatia este destinata utilizarii intensive in cadrul cabinetelor medicilor de familie, potrivit activitatilor medicale desfasurate de acestia pentru evidenta pacientilor, a consultatiilor, a completarii tuturor formularelor tipizate, precum si pentru prelucrarea si raportarea datelor catre CNAS – SIUI / ASP
Programul se poate descarca de pe site  de catre orice medic de familie iar pentru utilizarea acestuia va fi nevoie de achizitionarea unei licente de utilizare.
La instalare programul contine nomenclatoarele necesare decontului la CNAS in conformitate cu normele legislative, listele de Medicamente, Boli, Boli Cronice si Diagnostice.
Pentru actualizarea datelor cu referire la cabinetul medical si lista de pacienti, este utila preluarea acestora de la CJAS via E-mail sau pe suport electronic.
Aplicatia este însotita de Manual introductiv si asistenta online (in interiorul aplicatiei – tasta F1), firma oferind suport pe grupul de discutii de pe site.

Citeste mai mult